Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

technologická distribúcia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Porovnanie a vyhodnotenie ponuky produktov vybraných bánk v ČR a na Slovensku
 (Slavomír Šváby)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mx6ix/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Porovnanie produktovej ponuky na hypotekárnom trhu v ČR a SR
 (Ján Janiš)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/p2y5b/ | Ekonomika a management / Finance - blok B | Theses on a related topic

Porovnání uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce v ČR a SR (zaměření na Trenčiansky a Zlínský kraj)
 (Andrea Masaryková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7vk8yg// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Komparácia produktov elektronického bankovníctva vo vybraných bankách
 (Adriana Čipková)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/k5n50/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Analýza vybraných produktov elektronického bankovníctva v podmienkach SR
 (Eva Budayová)

2006, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/a7wd4/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Distribúcia bankových produktov prostredníctvom elektronických platobných kanálov
 (Erika Tomková)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/nf6ss/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Elektronické bankovníctvo - moderná forma distribúcie bankových produktov
 (Dominika Firčová)

2009, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/w1d95/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Analýza elektronického bankovníctva vo vybranej komerčnej banke
 (Katarína Šimonová)

2009, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fi6a4/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Vybrané bankopoistné produkty vo vybraných bankách SR
 (Miroslav Chrapčiak)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/x61pd/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Vybrané depozitné produkty pre retailových klientov vo vybraných bankách SR
 (Marek Sasák)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ii4m9/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)