Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dna arrays

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Prediktivní faktory maligních lymfomů-aplikace DNA mikročipů u lymfoidních malignit
 (Marek Svoboda)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/goxja/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Theses on a related topic

Studium genové exprese nádorových buněk pomocí DNA čipů
 (Jana Kotašková)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u4ljv/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic