Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

preludium

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Forma preludia v klavírní literatuře ( zaměření na sbírky Dobře temperovaný klavír J. S. Bacha, Preludia F. Chopina a Preludia C. Debussyho)
 (Božena ENGLEROVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//d2rdcr// | Hudební umění / Umělecko-pedagogické studium - hudební zaměření, specializace hra na klavír | Theses on a related topic

Preludia F. Chopina, A. N. Skrjabina a C . Debussyho - srovnání
 (Denny Hozman)

2015, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8627 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

F. Chopin - Scherza a jejich vrcholní in terpreti
 (Marek Kozák)

2016, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9010 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Názory F. Liszta na F. Chopina.
 (Kornélie Marečková)

2013, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7928 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

F. Chopin: Sonáta No. 3 op. 58 h-moll
 (Eri Goto)

2014, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8253 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Balady F. Chopina z pohľadu interpreta
 (Eva Palčisková)

2015, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ly485/ | Hudební umění / Hra na klavír | Theses on a related topic

F. Chopin: Sonáta č. 3 h-moll op. 58
 (Denny Hozman)

2011, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6826 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Raný vývoj klavíru a klavírní pedagogiky a komparace interpretačních přístupů ve vybraných skladbách J. S. Bacha a F. Chopina
 (Hana Fišerová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jas75/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Vývoj interpretace balad F. Chopina od počátku 20. století po současnost
 (Martin BAMBUŠEK)

2018, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rbhfac// | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Vývoj interpretace balad F. Chopina od počátku 20. století po současnost
 (Martin BAMBUŠEK)

2018, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//h1b479// | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)