Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fugue

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Mýty a fakta o barokní fuze
 (Eliška Žilinská)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nho98/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Klavírní tvorba Johannesa Brahmse se zaměřením na Variace a fugu //na Händelovo téma op. 24
 (Jiří Hrubý)

2011, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/e99bb/ | Hudební umění / Hra na klavír | Theses on a related topic

Preludium a fuga na jméno B-A-C-H Franze Liszta
 (Zdislava Makariusová)

2012, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/jvjfw/ | Hudební umění / Hra na varhany | Theses on a related topic

Johannes Brahms: Variace a fuga na Händelovo téma op. 24
 (Monika VAVŘÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0jiixq// | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Klavírní fuga - historie a současnost
 (Nikola DRESLEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//q3l0ue// | Učitelství pro základní školy / český jazyk - hudební výchova | Theses on a related topic

Absolventský koncert 4.5.2021
 (Nastassia Zalatukhina)

2021, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/fagsh/ | Hudební umění / Hra na hoboj | Theses on a related topic

Hans Hampel: pražský skladatel Smetanovy doby (1822-1884). Analytické komentáře
 (Adéla Vacková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlb02/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Balázs Szokolay
 (Veronika BICEKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jqzaf9// | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Fuga a její vývoj v klavírní literatuře od baroka do 20. století
 (Pavel Voráček)

2011, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6510 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

História, teória a prax hry partimenta
 (Jana Zelenková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mpoys/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)