Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Další profesní vzdělávání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Konflikt rodinného a pracovního prostředí u nelékařských zdravotnických povolání
 (Lucie TAMPÍROVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vaf1b7// | Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení / Organizace a rozvoj zdr. zařízení | Theses on a related topic

Identifikace potenciálně rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
 (Tomáš Čermák)

2020, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//uvfqph// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Využití vybraných edukačních metod pro nácvik hygieny rukou u studujících nelékařských zdravotnických povolání
 (Aneta Hejnová)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sp725m// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Theses on a related topic

Komunikace sluchově postiženého dítěte
 (Lucie Dvořáková)

2015, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/jpkmn/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Komunikace se sluchově postiženými studenty na odborných kurzech Ochrany obyvatelstva
 (Tamara BJALKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wx1k4u// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Theses on a related topic

Problematika komunikace osob se sluchovým postižením na úřadech
 (Dagmar Mrkvová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hia7c/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace dítěte se sluchovým postižením v běžné mateřské škole
 (Lucie Chodilová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mhl1g/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Specifika komunikace osob se sluchovým postižením na sociálních sítích
 (Lucie Zubíková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzl2d/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace slyšícího učitele a vychovatele s žáky ve výchovně-vzdělávacím procesu na základní škole pro sluchově postižené
 (Lenka Vašíčková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y1pkx/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikace se sluchově postiženými a neslyšícími klienty (pacienty)
 (Tereza NEUMANNOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/dspace/handle/123456789/4118 | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)