Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Study of temperature dependence of surface-enhanced vibrational spectra and their use for reliable detection of organic analytes
 (Alžběta Kokaislová)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ovgz2p// | Chemie (čtyřletá) / | Theses on a related topic

Návrh a realizace zařízení pro měření teplotní závislosti volt-ampérových charakteristik polovodičových diod
 (Milan Mojžiščák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//urvhri// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C
 (Monika BENKOCKÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fewwp4// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Mettler - Toledo při teplotách 20 - 80 °C
 (Vladimír HENYCH)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bjord1// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C
 (Monika BENKOCKÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fewwp4// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Torsion Angle Dependence of 31 P NMR Parameters in a Nucleic Acid Backbone Studied by Density Functional Theory
 (Jana Přecechtělová)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rz3ha/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Modern methods for density estimation for continuous data
 (Juraj Škandera)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/unpkb/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic