Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hustota

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Study of temperature dependence of surface-enhanced vibrational spectra and their use for reliable detection of organic analytes
 (Alžběta Kokaislová)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ovgz2p// | Chemie (čtyřletá) / | Theses on a related topic

Teplotní závislost viskozity rostlinných olejů
 (Václav Bureš)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//26lxdm// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Teplotní závislost dodatkových veličin pro ternární směs obsahující MTBE, izooktan a ethanol.
 (Natálie TISOŇOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zp8tfv// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C
 (Monika BENKOCKÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fewwp4// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Mettler - Toledo při teplotách 20 - 80 °C
 (Vladimír HENYCH)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bjord1// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C
 (Monika BENKOCKÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fewwp4// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Torsion Angle Dependence of 31 P NMR Parameters in a Nucleic Acid Backbone Studied by Density Functional Theory
 (Jana Přecechtělová)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rz3ha/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)