Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

binary systems

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Změny period dvojhvězd
 (Jiří Liška)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1ilj/ | Fyzika (čtyřleté) / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Fázové rovnováhy (s)-(l ) v binárních systémech farmaceuticky významných látek
 (Klára Horníková)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//1zrj2s// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Studium míry interakce v binárních směsích API-excipient pomocí povrchové energie
 (Lucie Souchová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//eay4z4// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C
 (Monika BENKOCKÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fewwp4// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Studium fyzikálně chemických vlastností binárních směsí oxycelulózy
 (Hana ČERNÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e0nbi5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Porovnání modelů popisujících sorpci těžkých kovů v binárních systémech
 (Anna SEMERÁDTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xhkf66// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Řešení chemicko-inženýrských úloh pomocí tabulkových kalkulátorů: Absorpce binárních směsí
 (Jarmila Češková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//htx8t1// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Studium smáčivosti binárních systémů léčivo-nosič pro vývoj interaktivních formulací
 (Barbora Haláková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//rcja4u// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Sorpce těžkých kovů na netradičních sorbentech se zaměřením na binární systémy
 (Jitka ČERNÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jtyo80// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)