Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dobrovolníci, paliativní, péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Porovnání využití dobrovolníků v Domácím hospici sv. Zdislavy Třebíč a v Cestě domů
 (Barbora Živná)

2021, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/stsfs/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Naplňování potřeb pacientů paliativní péče dobrovolníky v lůžkových hospicích Jihomoravského kraje
 (Kateřina HERZIGOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//iq2qon// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Porovnání využití dobrovolníků v Domácím hospici sv. Zdislavy Třebíč a v Cestě domů
 (Barbora Živná)

2021, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/stsfs/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Dlouhodobé dobrovolnictví v nemocnici u pracujících dobrovolníků v kontextu životního příběhu.
 (Eva Zichová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjngu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Specifika dobrovolnické činnosti pro seniory v dobrovolnickém centru Adorea Vsetín
 (Eva Juříčková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//so1sbn// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Realizace aktivizačních činností u klientů Lůžkového a sociálního centra Chrudim z pohledu dobrovolníka
 (Ludmila Cipryánová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9997 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

Návrh adaptačního plánu v neziskové organizaci Domácí hospic Setkání, o.p.s.
 (Martina VRBOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rdkxeg// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Domácí hospic - informovanost laické veřejnosti o jeho fungování
 (Magdaléna Horáčková)

2018, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10339 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Domácí hospicová péče z pohledu rodinných příslušníků nevyléčitelně nemocných
 (Anna SVOBODOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n38gy7// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Hranice v pomáhajících vztazích v dětském hospice
 (Vendula Přikrylová)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/uopx2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)