Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

paliativní péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Paliativní péče v urgentní medicíně z pohledu zdravotnického záchranáře
 (Eva Dvořáková)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/r9tdc/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Paliativní péče v kontextu sociální práce
 (Kristýna Fedáková)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11529 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Paliativní péče u onkologických nemocných
 (Tereza SPURNÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xfl0l2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specializovaná paliativní péče u pacienta v terminálním stádiu nemoci
 (Michal Švirik)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//5f7ixt// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče v domácím prostředí v České republice a v Německu
 (Adéla KUMMEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//48428f// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Návrh marketingového plánu rozvoje domácí hospicové péče pro Mobilní hospic svatého Martina
 (Yvonne Vágnerová)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rgm7q5// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Rodina pečující o dítě s tělesným postižením
 (Klára Mikulášková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nn8nc/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rodina pečující o dospělé dítě s mentálním postižením
 (Anna KOUBKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tqf7sk// | Psychologie / | Theses on a related topic

Rodina pečující o dítě se zdravotním postižením
 (Diana Pidimová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dd21x7// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Rodina pečující o dítě se zdravotním postižením
 (Diana Pidimová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p4fp8s// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)