Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dobrovolnici paliativni pece

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Naplňování potřeb pacientů paliativní péče dobrovolníky v lůžkových hospicích Jihomoravského kraje
 (Kateřina HERZIGOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//iq2qon// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Dobrovolnictví v paliativní péči
 (Lucie ČAJKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//w3iqt7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Činnost dobrovolníků a jejich koordinátorů v oblasti paliativní péče
 (Stiliani THEODOSIADISOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4hqeb4// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Sociální aspekty paliativní péče
 (Radka PAZDERKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x14wkl// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Podněty a myšlenky z díla Jara Křivohlavého pro dobrovolnickou činnost v hospicové a paliativní péči
 (Martina HÖLBLINGOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u6b7l2// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Dobrovolnictví v podmínkách hospicové péče
 (Lenka Mikulášková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qg83e/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Dobrovolnické programy v paliativní péči
 (Jana CAMFRLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//h623vo// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Komunitní práce jako metoda sociální práce v paliativní péči
 (Ludmila SNÁŠELOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5uh3y2// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Holistické pojetí ošetřovatelské péče v hospici
 (Zuzana VATALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//trxxo7// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Theses on a related topic

Hospicová péče a dobrovolnictví
 (Petra Chvátilová)

2018, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10342 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)