Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

koordinace paliativni pece

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice
 (Veronika SIUDOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//t9f7yw// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Poskytování specializované paliativní ošetřovatelské péče v domácím prostředí
 (Linda ZIMOLOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qv4936// | Všeobecné ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Multidisciplinární paliativní péče ve zdravotnických zařízeních v České republice
 (Vladimíra SOPORSKÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6xhpxx// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Profesionalizace paliativní péče v pobytových sociálních službách
 (Dana ZAWADOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v2jxx7// | Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / | Theses on a related topic

Role kněze v multidisciplinárním týmu paliativní péče
 (Anežka NĚMCOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9oh5xv// | Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / | Theses on a related topic

Současný stav geriatrické a hospicové péče v regionu Olomouc
 (Milena BRETŠNAJDROVÁ)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vcil7k// | Sociální lékařství / | Theses on a related topic