Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

domácí násilí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Předběžné otázky a předběžná opatření v trestním řízení
 (Vojtěch Dostál)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ycdj0/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Východiska a perspektivy obecných předběžných opatření jako základ úpravy předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí
 (Pavla BURIÁNOVÁ)

2017, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k5t6tw// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Předběžné opatření jako ochrana před domácím násilím v civilním řízení
 (Hana PISKLÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ijvlxp// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Předběžná opatření v civilním soudním řízení
 (Roman Ciprian)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m5arf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

The Influence of Resilience Social Support and Religiosity on the Wellbeing of Victims of Domestic Violence in Accra Ghana
 (Osman Abdul Ahmed)

2022, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8ksd9v// | International Territorial Studies / | Theses on a related topic

The theme of violence in The Beauty Queen of Leenane and The Lonesome West by Martin McDonagh
 (Janika Brázdová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1vy6/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Institut vykázání v rámci domácího násilí
 (Michaela Klimešová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/unt9w/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Institut vykázání jako jeden ze způsobů řešení domácího násilí
 (Radka Helebrantová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//yuzjbq// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Institut vykázání jako jedna z forem ochrany ohrožené osoby před domácím násilím.
 (Ondřej BITTNER)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bt366l// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Domácí násilí a institut vykázání
 (Jiří Petřík)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cb7c07// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)