Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

koncentrovaná, solární, energie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Využití alternativních zdrojů energie pro napájení biotelemetrických čidel
 (Zuzana Almášyová)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119159 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Návrh smyčky pro validaci solární elektrárny s průběžnými parabolickými zrcadly
 (Jaroslav MATOUŠEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dxcni1// | Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika | Theses on a related topic

Návrh smyčky pro validaci solární elektrárny s průběžnými parabolickými zrcadly
 (Jaroslav MATOUŠEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dxcni1// | Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika | Theses on a related topic

Akumulace tepelné energie v PCM
 (Luboš Krause)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mvgawl// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Theses on a related topic

Budoucí trendy v CSP (Concentrating Solar Power) s důrazem na akumulaci tepelné energie
 (Kateřina VAŠÍČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fi36wn// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Studie vlivu tepelné akumulace budovy na spotřebu energie na vytápění
 (Miriama Novosadová)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k6w2c8// | Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách | Theses on a related topic

Možnosti akumulace energie pro nízkoenergetické domy
 (Tomáš BÍLÝ)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//brg5qz// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Využití anorganických solí pro akumulaci tepelné energie
 (Hana Polednová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yf27ey// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Studium hexahydrátu chloridu hořečnatého vzhledem k jeho využití pro akumulaci tepelné energie
 (Radim Pilař)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2yyfqq// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Theses on a related topic

Stanovení termodynamických parametrů anorganických solí využitelných pro akumulaci tepelné energie
 (Lucie Oravová)

2010, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h77wd8// | Chemie a chemické technologie / Anorganická technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)