Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sluchové postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Komunikační dovednosti dítěte s kochleárním implantátem
 (Lucie Lánová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1h7l/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikační dovednosti u dítěte s KI
 (Martina Benišová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8oho/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikační dovednosti zdravotnických záchranářů při komunikaci se sluchově postiženými.
 (Bohdan SKÁLA)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2ni91d// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Kochleární implantace u dětí se sluchovým postižením
 (Martina Trávníčková)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e4cyx/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikační dovednosti dítěte s kochleárním implantátem
 (Lucie Lánová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1h7l/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sluchové postižení – genetická zátěž v rodině
 (Jana Schreierová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lupcy/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sluchové postižení a komunikační techniky v České republice a U.S.A.
 (Adéla Vaňková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y9axy/ | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Saturace vybraných potřeb u seniorů s poruchami sluchu
 (Michaela Paděrová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zip5c/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Smysly - ucho
 (Magda Crháková)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vaimp/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
 (Anežka Veselá)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7712 | Fyzika / Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic