Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

receptivní, řečové, dovednosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Listening Comprehension of British and American English by Chinese Speakers
 (Klára Matoušková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gjkph/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Watching TV: Improving Listening Skills Through Repeated and Sequential Watching
 (Tomáš Tomšů)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mse8e/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Receptivní dovednosti a techniky jejich rozvoje v učebnicích angličtiny na úrovni A1.
 (Monika Nehasilová)

2015, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4461/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Receptivní dovednosti a techniky jejich rozvoje v učebnicích angličtiny na úrovni A1.
 (Monika Nehasilová)

2015, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4461/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Rozvoj poslechu s porozuměním a jeho vazba na hudební nadání žáků
 (Tereza KUČEROVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qy8jfx// | Učitelství pro základní školy / AJn-NJn | Theses on a related topic

Hudební nástroje a poslech v muzikoterapii
 (Lenka Kollárová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqxkp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Vliv poslechu různých druhů muziky a relaxační nahrávky na úroveň reakční doby u studentů oborů s tělesnou výchovou
 (Tomáš EDL)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cq2z0s// | Tělesná výchova a sport / TV AJ se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Receptivní dovednosti a techniky jejich rozvoje v učebnicích angličtiny na úrovni A1.
 (Monika Nehasilová)

2015, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4461/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Receptivní dovednosti a techniky jejich rozvoje v učebnicích angličtiny na úrovni A1.
 (Monika Nehasilová)

2015, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4461/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Receptivní dovednosti a techniky jejich rozvoje v učebnicích angličtiny na úrovni A1.
 (Monika Nehasilová)

2015, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4461/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)