Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mateřská dovolená

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Postoj sociálních pracovníků, psychologů a klientů se schizofrenií ke vztahu pomáhajícího pracovníka a klienta se schizofrenií a k hranicím v tomto vztahu
 (Klára Lebrová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aesp3/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pojetí lásky a rodičovských vztahů u dětí a mládeže v pěstounské péči a ústavní výchově
 (Olga Studená)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gc54f/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Harmonizace rodiny a práce pečovatelek ve velkém a malém městě
 (Marie Vozdecká)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b4aww/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Specifika výchovné práce a péče o dvouleté děti v jeslích a mateřských školách v České republice
 (Michaela Ducháčková)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ik1qk9// | Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika | Theses on a related topic

Kombinace práce a péče o seniory z pohledu pečující rodiny
 (Alena Tesařová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cxdp7/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Etické aspekty výkonu práce sanitáře a pracovníka v sociálních službách při ošetřovatelské péči v lůžkových a pobytových zařízeních
 (Pavla Macháčková)

2019, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/uw17s/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Vliv hospicové a paliativní péče na děti a jejich rodiče v domácím a zdravotnickém zařízení.
 (Adéla NAVRÁTILOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1w63xs// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Matky pečující o děti z pohledu trhu práce
 (Veronika Filipová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73777 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)