Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rodičovská dovolená

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků
 (Barbora Gřundělová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yrsi5/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Ochrana mateřství a rodičovství - podpora slaďování pracovního a rodinného života ve vybraných státech Evropy
 (Lenka Galusová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgzm8/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

Rodina a kariéra: Komparativní sociologická analýza slaďování rodinného a pracovního života
 (Tomáš Bílek)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/s8zul/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Představy matek na rodičovské dovolené o podpoře při slaďování rodinného a pracovního života
 (Kateřina Veselá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/srl4y/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Zhodnocení předpokladů politiky a reality implementace nástrojů harmonizace rodinného a pracovního života v příhraničních oblastech Plzeňského kraje
 (Eliška Bláhová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82300 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa | Theses on a related topic

Slaďování rodinného a pracovního života matek na rodičovské dovolené
 (Lucie Hromádková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0y4z/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Nástroje slaďování rodinného a pracovního života
 (Libor Kašpar)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/oq2rc/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem, konflikt práce a rodiny u párů s dvojím příjmem
 (Julie Klausová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wavg5/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Podpora slaďování rodinného a profesního života zaměstnanců na vybraném krajském úřadu
 (Monika Opělová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ymd60/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Slaďování rodinného a profesního života zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení na krajské úrovni.
 (Jan Veselý)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/y0ubu/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)