Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Site specific

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Obhajoba absolventské role Holky na útěku v inscenaci Světlo pod Café Brel
 (Marianna Polyáková)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/setkr/ | Dramatická umění / Muzikálové herectví | Theses on a related topic

IDIOT: tři české inscenace Dostojevského románu (Divadlo Petra Bezruče, Divadlo Husa na provázku, Dejvické divadlo)
 (Tereza Říhová)

2014, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/krxdl/ | Dramatická umění / Činoherní režie | Theses on a related topic

Vliv nonsensové literatury na dramaturgickou orientaci Divadla Husa na provázku
 (Tereza Šlesingerová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e36ei/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Znaky a tvůrčí přístupy studiových divadel se zaměřením na Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo v 70. a 80.letech 20. století.
 (Markéta Randáková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ywdyd/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Hudebně scénická kompozice Babička podle Boženy Němcové v inscenaci Divadla Husa na provázku
 (Blanka Bartoňová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cp2id/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Proměny vizuální identity Divadla Husa na provázku mezi lety 1993–2013 aneb vizuální identita jako součást estetické výchovy
 (Kristýna Hriadelová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/san5f/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Pantomimické a klaunské inscenácie Boleslava Polívku v rokoch 1972–1990 v Divadle (Husa) na provázku
 (Pavol Seriš)

2017, Disertační práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/yar9n/ | Dramatická umění / | Theses on a related topic

Semiotická analýza vybraných plagátov Divadla Husa na provázku
 (Natália Saganová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9b5k/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Balada pro banditu - srovnání první a prozatím poslední inscenace v divadle Husa na provázku
 (Soňa Prokešová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/au5h6/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Site specific (vybrané divadelní projekty v Brně)
 (Žaneta Skálová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvlek/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic