Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

druha divadelni reforma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy
 (Gabriela Sittová)

2011, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6474 | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Site specific (vybrané divadelní projekty v Brně)
 (Žaneta Skálová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvlek/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Hudební divadlo v Brně v druhé polovině 18. století
 (Petra Švandová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/saj7y/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic