Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ekologicky, šetrné, spotřební, chování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ekologicky šetrné spotřební chování domácností a jeho ekonomické dopady\nl{}
 (Josef SOUČEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ld5dd6// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Analýza chování diabetiků II. typu a jeho ekonomické dopady
 (David Jiruška)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9481 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Ekologicky šetrné spotřební chování domácností a jeho ekonomické dopady\nl{}
 (Josef SOUČEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ld5dd6// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Příčiny vzniku rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy a praktické dopady na ekonomické chování podnikatelského subjektu
 (Jan Veselý)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Chování politických stran v souvislosti s vlivem médií na rozhodování občanů a jejich socio-ekonomické dopady.
 (Jan Zbořil)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1b07fk// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Analýza změn struktury rodin v ČR se zaměřením na ekonomické dopady v období 1998–2018
 (Kristýna Kostřicová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78910 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Dopady ekonomické krize na pojišťovnictví v ČR po roce 2008
 (Petra Šavrdová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/x34d9/ | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

Finanční dopady ekonomické krize na hudební festivaly klasické hudby v České republice
 (Jakub Jelínek)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43488 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Ekologicky šetrné spotřební chování domácností a jeho ekonomické dopady\nl{}
 (Josef SOUČEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ld5dd6// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Spotřební chování mládeže ve věku 15-18 let vůči alkoholu
 (Štěpán Chalupa)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/10522/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic