Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Specifické, vývojové, poruchy, školních, dovedností

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Specifické vývojové poruchy školních dovedností a školní úspěšnost ve výuce anglického jazyka
 (Dana Šánová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//206t5y// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (u) | Theses on a related topic

Specifické vývojové poruchy školních dovedností u žáků na prvním stupni základní školy ve Smečně
 (Soňa Stuchlová)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//vyzfty// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Specifické vývojové poruchy školních dovedností u žáků na ZŠ Velký Šenov
 (Gabriela Kirchbergerová)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//lumu9y// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Individuální vzdělávací plán integrovaných žáků pro pro specifické vývojové poruchy školních dovedností
 (Linda Šlégelová)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//on5qkm// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Diagnostika ADHD u žáků mladšího školního věku s ohledem na specifické vývojové poruchy školních dovedností
 (Denisa Kučerová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//5snyt6// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Specifické vývojové poruchy školních dovedností na prvním stupni základní školy
 (Lenka Bednářová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//hryt9i// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Specifické vývojové poruchy učení a reedukace dyslexie
 (Jana Polčáková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//5czncx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Specifické a vývojové poruchy
 (Lenka Branná)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//tbnchm// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Využití analyticko-syntetické metody a metody Sfumato při práci s žáky s parciálními poruchami
 (Lucie ŠROMOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zj38xx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Možnosti a meze pokročilých metod hodnocení a měření vývojové dysgrafie
 (Anežka Ondráčková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e6x5p/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)