Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cpm

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Porovnání metod CPM a PERT a jejich aplikace při plánování a rozvrhování projektů
 (Jan SIKORA)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zjcoq4// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Klíčové ukazatele výkonnosti v rámci Corporate Performance Managementu (CPM)
 (Eva HOUDKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6yvgmr// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Rozvoj modelu MBI v oblasti podpory finančnej konsolidácie na platforme CPM
 (Marek Kanuščák)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49233 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Analýza a výběr CPM řešení pro pobočky McDonald’s
 (Markéta Zukalová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72548 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Analýza, výběr a zavedení CPM řešení pro malou firmu
 (Ladislav Dyntar)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35885 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Analýza a určení parametrů ovlivňujících výběr CPM nástrojů v podniku
 (Jaroslav Kozák)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/62674 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Řešení controllingových úloh na platformě CPM
 (Jan Rubáš)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29869 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Analýza trhu s nástroji CPM pro finanční konsolidaci
 (Pavel Synek)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33557 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Optimalizace výrobního procesu prostřednictvím CPM
 (Romana Měrková)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99244 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Řízení podnikové výkonnosti (CPM) v obchodních organizacích
 (Jana Chvalovská)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23415 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)