Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hotelový management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Management vybrané neziskové organizace pro udržitelný rozvoj
 (Michaela ŠUBROVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vfwp9i// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Management cestovního ruchu jako nástroj pro ekonomicky udržitelný rozvoj a odstraňování chudoby v zemích třetího světa.
 (Vojtěch Dlouhý)

2015, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5lv5op// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Strategický rozvoj měst. Rozvoj parkování ve vybraném místě
 (Jakub Kotek)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/fjqfz/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Destinační management a možnosti jeho využití pro rozvoj cestovního ruchu v ČR
 (Božena Nováková)

2018, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k93rhh// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management | Theses on a related topic

Destinační management a jeho socio-kulturní kontext
 (Tereza Brychtová)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/st31x/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Udržitelný rozvoj venkova na příkladu vybrané obce. Případová studie.
 (Monika Matoušková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/h1i8f/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Rozvoj řízení udržitelné výkonnosti výrobních podniků vybranými metodami Performance Management
 (Veronika BUREŠOVÁ)

2016, Disertační práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wbt79c// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Firemní rovina úsilí o udržitelný rozvoj
 (Kristýna Bielová)

2016, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ordxy/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Marketing management vybrané neziskové organizace pro zajištění udržitelného rozvoje
 (Lucie KŘIVÁČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//koknwo// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Balíček opatření ochrany životního prostředí pro hotel Mandarin Oriental, Prague
 (Klára Němcová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86219 | Nerostné suroviny / Environmentální management | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)