Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

speciální pedagogika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití edukačně-hodnotícího profilu žáků s poruchou autistického spektra
 (Zdislava Sklenářová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6287 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

„Individuální vzdělávací plán pro děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností a jeho realizace.“
 (Miluše Rentová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2zl9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití edukačně-hodnotícího profilu žáků s poruchou autistického spektra
 (Zdislava Sklenářová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6287 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Pracovní zařazení a uplatnění absolventů oboru Speciální pedagogika na PdF MU na trhu práce
 (Lucie Chválová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzcr8/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Profil klienta střediska výchovné péče
 (Vladislava Beránková)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//optd7d// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Diagnostický materiál komunikační profil matrix a jeho využití u osob s pervazivní vývojovou poruchou.
 (Kateřina KRUDENCOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0vl7jc// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Profil vychovatele v dětském domově s výchovně léčebným režimem a specifika jeho činnosti
 (Veronika Červená)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ce1oun// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (u) | Theses on a related topic

Profil klienta výchovného ústavu a jeho reedukace
 (Petr Hincák)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//3dcooy// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením
 (Edita Sýkorová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ly89j/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Möjligheter till stöd för personer med autism i Sverige enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 (Veronika Clausová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tgl2h/ | Filologie / Skandinávská studia | Theses on a related topic