Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mentální retardace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Poruchy autistického spektra a výživa
 (Jana Hofmanová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnmi9/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Proces vyrovnávání se s diagnózou poruchy autistického spektra u vlastního dítěte
 (Šárka Chovancová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/id268/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Specifika osobnosti dítěte s poruchou autistického spektra a vliv poruchy na rodinný život
 (Dita Víchová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgmzb/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Edukace žáka s poruchou autistického spektra integrovaného na základní škole v porovnání s edukací žáka s poruchou autistického spektra ve specializované třídě
 (Lenka Krčilová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4060 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Poruchy autistického spektra: Kazuistika dítěte s Aspergerovým syndromem
 (Kateřina Zedníková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldomh/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ
 (Jana Marušníková)

2014, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/j31ws/ | Hudební umění / Klavírní pedagogika | Theses on a related topic

Vliv strukturovaného učení na chování žáka s mentálním postižením a autismem
 (Zdeňka Daněčková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vma97/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití strukturovaného učení ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
 (Ludmila Rybářová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/askfd/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv metodiky strukturovaného učení na kvalitu trávení volného času u žáků s PAS na ZŠ speciální
 (Pavla Bartušková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhp4d/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Strukturované učení u dětí s poruchami autistického spektra
 (Pavla FOJTŮ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rjyldm// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)