Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dítě, s, vícečetným, postižením

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku s využitím metod edukace loutkou
 (Jana HOLLÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s5hscv// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická diagnostika grafomotoriky v běžné MŠ a MŠ speciální
 (Alice Žáková)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//wxlqon// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická diagnostika a sebehodnocení žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole praktické
 (Magdaléna Pospíšilová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/irufx/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi
 (Soňa Procházková)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mvxl3/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická diagnostika žáků s více vadami v oblasti motoriky
 (Dana Straková)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngvxl/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická diagnostika jemné motoriky u dětí se specifickými poruchami učení a chování
 (Monika KUBÍČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pyig4k// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická diagnostika dětí s odkladem školní docházky
 (Petra LINDOVSKÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8ekt25// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická diagnostika žáků mladšího školního věku jako východisko individualizace ve výuce s ohledem na jejich osobnostní rozvoj
 (Lucie Hlavsová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ku4xq5// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Individuální práce s dítětem s vícečetným postižením ve Speciální základní škole
 (Hana Vaněčková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/urfbl/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Specifika sourozenectví s dítětem s mentálním či vícečetným postižením v pěstounské rodině
 (Martina HAROKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7diewn// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)