Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

TCF

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Příprava pětičlenných heteroaromatických elektron akceptorů s kyan skupinami
 (Michal Krykorka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d6yiq4// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Konjugované deriváty thiofenu nesoucí elektron donorní a karbonylové funkční skupiny
 (Veronika Jelínková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fxmv5k// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Deriváty malonové kyseliny jako akceptorní části push-pull chromoforů
 (Milan Klikar)

2017, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//59f8t9// | Organická chemie / | Theses on a related topic

Koordinační sloučeniny push-pull chromoforů.
 (Šárka Švecová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3vif9s// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Thiazol-4,5-dikarbonitril jako nová elektron akceptorní jednotka v push-pull molekulách
 (Šárka Švecová)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m72ooq// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

1,3,5-Triazin jako elektronakceptorní část push-pull systémů
 (Pavel Šimon)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//y9cbx5// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Pyridin jako akceptorní jednotka v push-pull derivátech
 (David Miklík)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fjlgjs// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Syntéza a vlastnosti modelových push-pull molekul na bázi indan-1,3-dionu
 (Parmeshwar Bapurao Solanke)

2015, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//itszqc// | Organic Chemistry / | Theses on a related topic

Elektronové vlastnosti imidazolu a imidazolia v push-pull systémech
 (Jaromír Varga)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ucdltt// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic