Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Ferit kobaltu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Studium CoxFe3-xO4 pomocí transmisní a emisní Mössbauerovy spektroskopie
 (Anežka ŠTANCLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jp8y1m// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Vzájemné interakce vyšších a nižších oxidačních stavů železa ve vodě studované pomocí spektroskopie Mössbauerova jevu
 (Jakub ŠESTÁK)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cpj1vb// | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Efektem řízená analýza v identifikaci prioritních polutantů v povodích řek
 (Zuzana Toušová)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mcpj4/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Tepelné kapacity reálných značek ocelí v pevné fázi a tavenině
 (Veronika Janalíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119535 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Theses on a related topic

Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi
 (Josef KAŠLÍK)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pxo2tx// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Měření míry interakce v pevné fázi pro systém tadalafil-excipient
 (Michal Němeček)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//7jng8i// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Specifikace forem železa v pevné fázi pomocí voltametrie mikročástic
 (František Kroupa)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//arh4pq// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

Studium termofyzikálních a termodynamických vlastností systémů na bázi Fe-C-O-X(Y),(X, Y = Cr, Ni) v pevné a kapalné fázi
 (Ľubomíra Drozdová)

2021, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//hc334h// | Metalurgie / Chemická metalurgie | Theses on a related topic

Mineralogie a vazby Zr v uranové mineralizaci na ložisku Břevniště
 (Petr Mikysek)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jonvh/ | Geologie / Mineralogie, petrologie a ložisková geologie | Theses on a related topic

Primární a sekundární ekotoxické efekty biouhlu v půdě
 (Klára Kročová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rbdsg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)