Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mléko

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení riboflavinu v syrovátce s využitím metody luminiscenční spektroskopie
 (Barbora Karásková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n17ezy// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Spektrum mastných kyselin mléčného tuku skotu při změnách krmné dávky
 (Jolana VOLŠICKÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i8e2p6// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Theses on a related topic

Vliv polymorfních variant kandidátního lokusu na spektrum mastných kyselin kravského mléka
 (Jana ZÁHORKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v4vvqf// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské biotechnologie | Theses on a related topic

Sledování změn luminiscenčního spektra mléka a mléčného tuku během záhřevu
 (Bronislava Hájková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1w9yuf// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Vliv vybraných společenstev pastevního porostu na množství mléka se zaměřením na spektrum mastných kyselin v tuku mléka
 (Lucie BOHÁČOVÁ)

2011, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1kf8hk// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Theses on a related topic

Stanovení spektra mastných kyselin ve vybraných pokrmových tucích
 (Jana RAZIMOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bq7s69// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Stanovení spektra mastných kyselin ve vybraných ztužených tucích
 (Kristina JANEŠÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jdhril// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Zastoupení mastných kyselin v mléčném tuku koz a ve vybraném mléčném produktu
 (Lenka PECOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kkfq98// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Sledování změn luminiscenčního spektra mléka a mléčného tuku během záhřevu
 (Bronislava Hájková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1w9yuf/diplomov_prce_Hjkov_Bronislava.pdf/ | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Použití luminiscenční spektrofluorimetrie pro stanovení riboflavinu
 (Petr ILČÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zjy8vj/diplomov_prce_stag.pdf/ | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic