Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

spektrální analýza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Optická emisní spektroskopie bariérového výboje
 (Roman Jíra)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dt55d/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Charakterizace optických tenkých vrstev pomocí optické emisní spektroskopie
 (Sabina MALECOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tyqh6c// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Optická emisní spektroskopie pro diagnostiku nízkoteplotního plazmatu
 (Filip ČIŽMÁRIK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0mrlfl// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic

Využití optické emisní spektroskopie pro analýzu chemického složení materiálu poloosy
 (Ondřej Harabiš)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110894 | Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl | Theses on a related topic

Mapovaní povrchů pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu
 (Jakub Totek)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t17jw/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Theses on a related topic

Využití optické emisní spektroskopie při hodnocení mikročistoty ocelí
 (Miluše Cigánová)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81861 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Theses on a related topic

Studium reaktivního magnetronového naprašování optickou emisní spektroskopií
 (Tereza Schmidtová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/myn12/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Spektrální analýza komplexů adeninu s jednomocnou mědí
 (Ivana Šurinčíková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0k97/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Theses on a related topic

Spektrální analýza a její aplikace
 (Barbora Rišová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvfir/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)