Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chlorofyl a

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Taxonomická struktura a početnost skupiny „Oligochaeta“ v dnových sedimentech a litorálním pásmu rybničního ekosystému v závislosti na faktorech prostředí.
 (Marie Ošlejšková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u77oc/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Vliv kadmia na vybrané fyziologické a anatomické charakteristiky a průběh stresové reakce u řepky olejky (Brassica napus L.)
 (Martina Komárková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi109 | Biologie / Aplikovaná biologie a ekologie | Theses on a related topic

Fluorescenční analýza míry odolnosti fotosyntetického aparátu a analýza fotosyntetických pigmentů u rostlin vystavených různé teplotě a ozářenosti
 (Michaela PROVAZOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cnf82q// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Vliv ekologických a geografických faktorů na diverzitu vodní malakofauny v regionálním měřítku
 (Erika Lorencová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxlcn/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Vliv způsobu kultivace a dezintegrace řasové biomasy na obsah a výtěžnost nutričních faktorů
 (Dušan SAMEK)

2013, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2i2uen// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Účinek diklofenaku na klíčivost a růst klíčních rostlin
 (Kateřina Rychtaříková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/syxue/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Paracetamol a jeho vliv na rané etapy ontogeneze vybraných rostlinných druhů
 (Klára Buriánová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rrrd5/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Využití spektrálně optických metod ke studiu vlivu teplot a světla na vlastnosti thylakoidních membrán a makroorganizaci PPC
 (Lenka KUCHAŘOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kox83a// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Ekofyziologické a morfologické rozdíly mezi domácími a invazními populacemi \kur{Lythrum salicaria} L.
 (Františka KAŠPAROVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gq9oew// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)