Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

energeticky trh

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Energetický trh v ČR
 (Lenka Kunhartová)

2018, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xy6aq6// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Nekalé praktiky v obchodě a službách se zaměřením na trh energií
 (Pavel MACHT)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nzo279// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Zavedení nového energetického nápoje na český trh
 (Daniel Svěchota)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/mt2cl/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Problematika oceňování energeticky úsporných staveb
 (Václav Stránský)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/yxotm/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Trh s elektrickou energií a jeho regulace
 (Jaroslav ŘÍHA)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mp84zz// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Souvislosti zpracování konkrétního podnikatelského záměru - vstup na trh energií
 (Ali MOHAMMAD)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rv5vbz// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Trh energetických nápojů v ČR
 (Jakub Plánka)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75240 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Světový trh s osvětlovací technikou a pozice ČR na tomto trhu
 (Tereza Šimetková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52278 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Liberalizace energetického trhu EU a její vliv na pozici společnosti Gazprom na trhu se zemním plynem v zemích EU
 (Eliška Hromková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vc1y9/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Zavedení nového energetického nápoje na český trh
 (Daniel Svěchota)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69632 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)