Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mobilní telefon

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Softwarový nástroj pro využití mobilního telefonu při snímání pohybu
 (Nikolaj Nedelčev)

2015, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//oquhez// | Biomedicínská informatika / | Theses on a related topic

Využití senzorů mobilního telefonu pro generování nahodných dat v OS Android
 (Ondřej Grůza)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6kdl/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Zapojení dětí z táborska do volnočasových aktivit s využitím chytrého mobilního telefonu
 (Michaela ŽEMLIČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vr3pnf// | Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp. | Theses on a related topic

Využití mobilního telefonu jako autoalarmu
 (Lukáš KOLŮCH)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//awred7// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Využití akcelerometru v mobilním telefonu k řízení vzdáleného zařízení
 (Petr Rubeš)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98608 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Projekt využití mobilního telefonu pro vybrané formy marketingové komunikace v síti Vodafone CZ
 (Adam ŽERT)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//chaj1t// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

QR kód - využití mobilních telefonů v edukačním procesu tělesné výchovy
 (Arnošt Dubový)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tm51c/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Využití aplikací mobilních telefonů pro monitoring pohybových aktivit ve školní praxi
 (Matěj Hodač)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//lz985z// | Tělesná výchova a sport / dějepis - tělesná výchova | Theses on a related topic

Určení polohy mobilního telefonu v interiéru budovy zvolenou technikou
 (Hana KUBÍČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//korclu// | Geomatika / | Theses on a related topic

The use of L1 in a language teaching context by non-native language teachers
 (Martina Searles)

2017, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4667/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)