Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Česky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Nutriční podpora u pacientů s nespecifickými střevními záněty
 (Šárka SLOVÁČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//27pplk// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Enterální výživa u kriticky nemocných z pohledu sestry
 (Andrea Ondrášková)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9ydg/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Časná enterální výživa u nedonošených dětí do 1500 gramů
 (Klára KOVANDOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1iv98a// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Problematika enterální výživy se zaměřením na znalosti sester
 (Veronika Lišková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lhdt1/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Facilitace respiračních funkcí u kriticky nemocných pacientů
 (Anna Wohlgemuthová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6rak/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Výživa kriticky nemocných
 (Kateřina Menšíková)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/blmy9/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Enterální výživa u kriticky nemocných z pohledu sestry
 (Andrea Ondrášková)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9ydg/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Možnosti kinezioterapie u kriticky nemocných se zaměřením na posturální a respirační motoriku
 (Klára Mertová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cc6gs/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Dostupnost enterálně podaných léků u kriticky nemocných
 (Lenka Vocilková)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nupwh/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Theses on a related topic

Invazivní monitorace kriticky nemocného pacienta na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
 (Přemysl HROMADA)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yfx7vu// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)