Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

small open economy model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

A Framework for Modelling Tabletop Game Rules
 (Jan Pokorný)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bpvm3/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Keeping the Money Stream Stable: Essays on Money, Monetary Rules and Free Banking
 (Casey Joseph Pender)

2018, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/thfyz/ | Philosophy, Politics, Economics / | Theses on a related topic

Electoral Integrity in Central Europe: an Insight Into the Electoral Rules and Reality
 (Ivan Jarabinský)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/smwpm/ | Politologie / | Theses on a related topic

The Usage of Enogastronomical Rules in the World and in the Czech Republic
 (Zuzana Kozlovská)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/14841/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management | Theses on a related topic

Tzv. "safety rules" a nutně použitelné normy - dvě strany téže mince?
 (Tomáš Flögel)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdgsn/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Neo-Victorianism in John Irving's <I>Cider House Rules</I>
 (Nikola Havlová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jwjfw/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

On the Issue of Abortions in John Irving's The Cider House Rules in the Context of American Society
 (Veronika Soldánová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lsczu/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

The Rules of Curatorship: Genezis of Exhibitions in Brno City
 (Aneta Václavíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qla9k/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Učení business rules z výsledků dolování GUHA asociačních pravidel
 (Stanislav Vojíř)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52793 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic