Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychóza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Proces zotavení u osob s poruchami schizofrenního spektra
 (Eva Holoubková)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jk0py/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

Sexuální patologie a její právní aspekty
 (Jana ROKYTOVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//okrnfq// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sexuální patologie v psychologii a právu
 (Martin HOLOTA)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//24wsv5// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Destigmatizační iniciativa Na rovinu jako jeden z nástrojů reformy psychiatrické péče
 (Radka Laštovková)

2019, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/u8qoo/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Role sociálního pracovníka v terénním multidisciplinárním týmu pro péči o osoby s duševním onemocněním v regionu Opava v návaznosti na reformu psychiatrické péče.
 (Michaela VITÁSKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e1gm7r// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Úroveň poskytovaných sociálních služeb v Olomouckém kraji v oblasti duševního zdraví v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče
 (Jaroslav Hudský)

2020, Rigorózní práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7sg3vg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Postavení sociální práce v rámci reformy psychiatrické péče
 (Petra Hašková)

2020, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11771 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Reforma psychiatrické péče v Kraji Vysočina očima významných aktérů sociálních a zdravotních služeb.
 (Tereza Hejsková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//blgm5x// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Dostupnost pobytových sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji v souvislosti s reformou psychiatrické péče
 (Helena BRENÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//geun5x// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)