Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

senioři

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Etické aspekty sociální práce s osobami s mentálním postižením v sociální službě chráněné bydlení
 (Pavla Vargová)

2020, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6226 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Etické hodnoty v konfliktu mezi ostatními hodnotami v současné sociální práci
 (Drahomíra Janůšová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/rjmxq/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Etická dilemata sociální práce ve vyloučených lokalitách
 (Tereza Kostelková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/ljva2/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Etické aspekty sociální práce s rizikovou mládeží
 (František JURÁŠ)

2018, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gzstnl// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Etické aspekty sociální práce s rizikovou mládeží
 (František JURÁŠ)

2018, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kaaef2// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Etické aspekty sociální práce s rizikovou mládeží zaměřené na deontologickou a utilitaristickou etiku
 (Martina JAROŠOVÁ)

2020, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j3kzo9// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Etické aspekty sociální práce s mnohoproblémovými rodinami
 (Pavla ŠINDELÁŘOVÁ)

2016, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3e0kxy// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Etické hranice studentů sociální práce na příkladu prostituce
 (Adam SMIEŠKO)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//givqgk// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Etický rozměr poradenství v křesťanské sociální práci
 (Jakub Smékal)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13914/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Teorie a praxe sociální politiky Československa v letech 1945-1946
 (Martin Křivka)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30166 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)