Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

leptonica

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

JBIG2 compression of monochrome images with OCR
 (Radim Hatlapatka)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pyg54/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Extrakce označení přídavných látek z obalů potravin
 (Martin ŠÍP)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//abeqjk// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic

JBIG2 komprese
 (Radim Hatlapatka)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o6xt8/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic