Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pulzní generátor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

A tunable pulse generator in eukaryotic gene systems
 (Anna SOSNOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sal772// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

A tunable pulse generator in eukaryotic gene systems
 (Anna SOSNOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sal772// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Analýza a modelování elektrofyziologického principu srdeční činnosti a pulzního modelu krevního oběhu
 (Darina Friedmannová)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103888 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

A tunable pulse generator in eukaryotic gene systems
 (Anna SOSNOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sal772// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic