Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Towards understanding the underlying processes of collective action: Case study of a youth association in rural Ethiopia
 (Veronika SEMELKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q6yleq// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Neformální vzdělávání v EU – Program Mládež v akci
 (Lucie Dostálová)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80213 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Projektová logika a projektový management projektů vzdělávacích mobilit jednotlivců v rámci programu Erasmus+ Mládež
 (Hana Křížková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jg9od/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Roční program pro katolické společenství mládeže ve věku 12- 16 let ve farnosti Luhačovice a Pozlovice
 (Helena JANÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//an9aco// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Mediální obraz veřejných akcí krajní pravice v Mladé Frontě Dnes a Právu v letech 2011-2014: komparativní obsahová analýza
 (Adéla Bilová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/glxe4/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Legitimizace ruské intervence v Gruzii v roce 2008
 (Alžběta HOLKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//u6cc2b// | Geografie / Politická a kulturní geografie | Theses on a related topic

Marketingové strategie veřejných produkcí se zaměřením na jazz konaných na území České republiky v letech 2010 až 2015 s přihlédnutím k jejich dramaturgii
 (Petra Kubešová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yys0n/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

EUROPE 2020 a strategické řízení v oblasti rozvoje lidského kapitálu
 (Adriána Grajciarová)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m0ag1/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

Strategie Evropa 2020 a plnění stanovených cílů členských států v letech 2010-2015
 (Kamila Krulichová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51304 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)