Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

program mladez v akci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Program Mládež v akci a jeho role v neformálním vzdělávání v ČR
 (Vanda Nováková)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//r554hx// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Studijní pobyt sociálních pracovníků v ČR v rámci evropského programu Mládež v akci
 (Kateřina Hubálková)

2009, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//6ibx10// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Neformální vzdělávání v EU – Program Mládež v akci
 (Lucie Dostálová)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80213 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Problémy financování mezinárodních projektů v neziskovém sektoru
 (Iva Kohoutová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//h4cz5m// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Pastorace mládeže v Diecézním centru života mládeže Vesmír v Orlických horách
 (Zdeňka Daňková)

2014, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/w0bl2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Analýza podmínek a návrh koncepce programu pro dlouhodobého dobrovolníka Evropské dobrovolné služby za účelem zlepšení kvality života obyvatel v obci Mezno a jeho osadách
 (Jana Marková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//u9at0t// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - pedagogika volného času | Theses on a related topic

Evropská dobrovolná služba z pohledu německých dobrovolníků v Plzni
 (Anna Christine SEDLÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k9xr5k// | Sociální péče / Sociální práce | Theses on a related topic

Průzkum produktu Informačního centra mládeže v Táboře a jejich návaznost na neformální vzdělávání
 (Jana PFEIFEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m603el// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Mobilita mládeže a její motivace v rámci Evropské dobrovolné služby
 (Kateřina KŘEČKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6kfksg// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic