Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vymeny mladeze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Potenciál projektů Výměny mládeže Erasmus+ pro osobnostní rozvoj
 (Alena Sekeráková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cp37h/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Podpora vzdělávací mobility program Erasmus+ na příkladu mezinárodní výměny mládeže
 (Veronika JIRKŮ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lnubkn// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

Využití programu Erasmus+ k prevenci radikalismu a extremismu mládeže v Evropské unii
 (Kateřina Matějíčková)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pqdmpu// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Využití zážitkové pedagogiky a herních programů ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže
 (Tomáš Burgr)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ogn9j4// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Podpora mobility osob a transferu znalostí v EU: Erasmus+ na příkladu projektu venkovského turismu v rámci mobility mládeže
 (Marie Přibylová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qvxiwp// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Motivace mládeže k mezinárodní mobilitě
 (Tereza JUREČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lwxewf// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Výměna mládeže v zemích Visegrádské skupiny za pomocí nástrojů EU a Mezinárodního visegrádského fondu po roce 2004
 (Simona Hofrová)

2008, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69472 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Průzkum produktu Informačního centra mládeže v Táboře a jejich návaznost na neformální vzdělávání
 (Jana PFEIFEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m603el// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Mobilita mládeže a její motivace v rámci Evropské dobrovolné služby
 (Kateřina KŘEČKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6kfksg// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Odporúčania rozvoja mládežníckych výmen v Bulharsku
 (Natália Muchová)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ukb29l// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)