Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Bankový systém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Banky v SR a financovanie európskych projektov
 (Simona Zolová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oyef9/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Štrukturálne fondy Európskej Únie zamerané na cestovný ruch v Českej republike
 (Veronika Horváthová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37468 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Využití prostředků z fondů Evropské unie na podporu vybavenosti základních škol ve Slovenské republice
 (Katarína Šotkovská)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117970 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Projekt financování investičního záměru obce Bodiná prostřednictvím fondů Evropské Unie
 (Andrej Kováčik)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qpm4uv// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Financování rekonstrukce odchovny zvířat v zemědělství z fondů Evropské unie
 (Andrej ONDRÚŠ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mlo3ch// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Cestovný ruch v rámci Európskej Únie
 (Marianna Babušková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13066/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Financovanie zo štrukturálnych fondov Európskej Únie
 (Marián Graca)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/q2owr/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Structural causes of the crisis of the Economic and Monetary Union of the European Union
 (Zuzana BERTLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ru8sag// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia | Theses on a related topic

The Possible Usage of the European Union Structural Funds for Communities and Their Semi-budgetary Organizations
 (Zuzana KUČEROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k1jpdh// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Evaluation of investment effectiveness into the automatization of the production process within use of subsidies from European funds
 (Ladislav Písařík)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//eyvhlw// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)