Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

attitudes, towards, immigrants

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Effect of the Indirect and Direct contact with Immigrants on the Formation of the Attitudes towards immigrants: Multilevel Comparative Analysis of European Countries
 (Michaela Šedovičová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txbur/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Opouštění domácností rodičů v ČR a vybraných evropských zemích: Sekundární analýza dat "European Social Survey 2004"
 (Alena Macková)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4c6u/ | Politologie / Sociologie | Theses on a related topic

Analýza dat European Social Survey z hlediska důvěry a sociálního kapitálu
 (Jana Táborská)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o6w9q/ | Humanitní environmentalistika / Sociologie | Theses on a related topic

Analýza dat European Social Survey z hlediska otázek mezigenerační mobility
 (Antonín Paleček)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hewcb/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Vznik a používanie rusínskeho jazyka na východnom Slovensku (komparatívny výskum koexistencie rusínskeho, ukrajinského a slovenského jazyka)
 (Alexandra Fabišíková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/se1yg/ | Filologie / Ukrajinský jazyk a literatura | Theses on a related topic