Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

health expenditures

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Health aspects of gymnastic training and prevention of adverse impacts on health (comparative study of the players in Libya and Czech Republic)
 (Hussin Ashikh Ahmed)

2008, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/viozq/ | Kinantropologie / | Theses on a related topic

Výdaje domácností v oblastí zdraví v České republice
 (Hana Toulová)

2018, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//06wexl// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Výdaje na zdravotnictví-trendy a současnost
 (Martin Škrobák)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52366 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Efektivita výdajů do zdravotnictví v zemích Evropské unie
 (Eva Matějová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107393 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Komparace výdajů na zdravotnictví v ČR a Norsku
 (Jana VÍTOVCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xq33tg// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv objemu výdajů do zdravotnictví na zdravotní stav populace
 (Michal Dvořák)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22638 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Příjmy a výdaje českého zdravotnictví v souvislosti s kouřením
 (Jan Halla)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//94tbmc// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic