Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni determinanty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Sociální determinanty rozvodu
 (Gabriela Hrazdírová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3ey5/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Sebevražednost a její sociální determinanty v ČR
 (Lucia Tyrychtrová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u28lm/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Sociální determinanty poruch chování u dětí v kontextu životní perspektivy
 (Aleš Kočvara)

2011, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsgrz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální determinanty působící na výběr volnočasových aktivit
 (Nikola STANÍČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8chtt4// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální determinanty zdraví
 (Lucie Juráňová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wlgplu// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Trávení volného času seniorů a jeho sociální determinanty
 (Pavlína KOSINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d9ajhh// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vybrané náboženské a sociální determinanty ovlivňující volbu volnočasových aktivit
 (Petr GUTTEK)

2018, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4p5nii// | Učitelství pro základní školy / Učitelství náboženství pro základní školy - Katechetika | Theses on a related topic

Sociální determinanty nerovnosti ve zdraví
 (Pavlína Kaňová)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fkheq/ | Všeobecné lékařství / Sociální lékařství | Theses on a related topic

Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě
 (Leona Dunklerová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z6kew/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Determinanty zdraví a jejich ovlivnitelnost
 (Vladimíra HORÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5oznsn// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)