Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dýchání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Určování endexspiračního plicního objemu pomocí elektrické impedanční tomografie
 (Rudolf Broum)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//c7pz1l// | Biomedicínský inženýr / | Theses on a related topic

Vliv kalibrace a obnovovacího kmitočtu na záznam elektrické impedanční tomografie hrudníku
 (David Šlajferčík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//pvh14w// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Vliv aplikace elektrodového gelu mezi pokožku pacienta a elektrodový pás na záznam elektrické impedanční tomografie hrudníku
 (Denisa Albrechtová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//jidvgq// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Vliv změny akumulace tekutin v hrudníku na záznam elektrické impedanční tomografie hrudníku
 (Martin Škopek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//0txdx2// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Nové přístupy ve vyhodnocování distribuce plicní ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie
 (Vladimír Sobota)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//cs7owg// | Biomedicínský inženýr / | Theses on a related topic

Vliv ventilačních parametrů na vyhodnocení regionální plicní ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie
 (Marek Langer)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//u4arjs// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Možnosti vyhodnocení homogenity plicní ventilace ze záznamu elektrické impedanční tomografie hrudníku
 (Štěpán Kolínek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//6uzgle// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Ověření funkčnosti elektrické impedanční tomografie při 15elektrodovém módu
 (Kateřina Sauerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//5fxjbf// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Simulační framework pro evaluaci rekonstrukčních metod elektrické impedační tomografie
 (Veronika Cedivodová)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119070 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)