Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

uroven b1

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Situační metoda ve výuce jazykových funkcí na úrovni B1 a B2.
 (Lucie Podhorská)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/mwsmj/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Akční výzkum zaměřený na využití projektového vyučování v hodinách anglického jazyka na úrovni B1/B2
 (Dominika Randáčková)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/k2dxe/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Využití filmu "Bend It Like Beckham" při výuce angličtiny na střední úrovni pokročilosti (B1-B2) podle SERRJ.
 (Lucie Rosenbergová)

2016, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4574/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Using mobile applications in autonomous English language learning for adult learners at the A1 – B1 level of proficiency.
 (Valeriya Semikova)

2016, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4658/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Exprese cytochromu P450 1B1 v normálních a nádorových buňkách
 (Jana Svobodová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0t87/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Využití hodiny typu PPP a TTT ve vyučování gramatiky anglického jazyka na úrovni B1.
 (Michal Provazník)

2017, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4560/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Příběh jako nástroj pro rozvoj řečové dovednosti mluvení v angličtině na úrovni B1
 (Iveta Kousalová)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/dgfzv/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Technika řízeného objevování (guided discovery) ve výuce gramatiky studentů na úrovni B1.
 (Lucie Houdová)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/qc646/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)