Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

smart grid

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Smart Grid Testing Management Platform
 (Martin Schvarcbacher)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nbyn6/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Jednotný dotazovací systém nad smart grid daty v heterogenním databázovém prostředí
 (Tomáš Válka)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8d1l/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Unified control of communication with devices and external systems in Smart Grid environments
 (Václav Hála)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv8q6/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Smart metering and injection coil implementation for smart grid diagnostics
 (Mohamed SAIF ELDIN SALIH ABDOON)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pgflit// | Electrical engineering and informatics / Electronics and telecommunications | Theses on a related topic

Energetická politika Európskej Únie so zameraním na Smart Grid
 (Zuzana Kakaščiková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76156 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Návrh modelu smart grid.
 (Jan Vysocký)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108903 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Metodika řízení datových toků a hodnocení dat AMM ve Smart Grid sítích
 (Karel Hájek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11217 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Analýzy bezpečnostních rizik smart grid sítí
 (Martin Holeček)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4213 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Budoucnost Smart Grid a hromadného dálkového ovládání
 (Tomáš VOGL)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p1uz3f// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Principy bezpečnosti Smart Grid sítí
 (Lukáš Petr)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4447 | Fyzika / Fyzikální měření a modelování | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)